Szkoła (starych) liderów

2 marca 2017 lokalnie24 1

Wydawało się, że Szkoła Liderów Miasta jest skierowana do młodych i ambitnych mielczan Tymczasem na liście uczestników są: urzędnicy, radni i biznesmeni. I nie są […]

Mielczanie rodakom z Kazachstanu

27 lipca 2016 lokalnie24 0

Komitet społeczny „Mielczanie repatriantom” zawiązano zaraz potem jak w mediach pojawiła się informacja o rodzinie Rowbelów z Kazachstanu, która powróciła do Ojczyzny. Jakub Blicharczyk, pomysłodawca […]